Cathrin Alenskär Föreläsare

Umeå kommun

Föreläsare för

91. MR och Agenda 2030 för hållbar utveckling i kommuner

Fredag 16:30 - 17:30 Konferensrum 19

Internationell chef, Umeå kommun