Farhad Jahanmihan Föreläsare

Amnesty International

Föreläsare för

Vart är Turkiet på väg?

Fredag 14:00 - 14:30 Globala scenen

Doktorand vid Stockholms Universitet och styrelseledamot i Amnesty Turkietgruppen