100 open uri20170820 11486 wwnf0k

Claudia Velasquez Föreläsare

Nätverket socialistiska socionomer
Personlig presentation

Socionom som arbetar som utredare i Ängelholms kommun.
Initiativtagare till Socialistiska socionomer.
Skyddsombud och fackligt ombud för Vision
Politiskt engagerad.