Jörgen Lindvall Moderator

Moderator för

Vad händer med yttrandefriheten I Syrien?

Fredag 10:00 - 10:30 Globala scenen

kulturchef Region Jönköpings län

Yttrandefrihet och fristad

Fredag 12:30 - 13:00 Globala scenen

kulturchef Region Jönköpings län