Annika Andersson Workshop facilitator

Diakonia

Workshop facilitator för

20. Världens farligaste land för miljöaktivister

Torsdag 13:00 - 14:30 Konferensrum 19

Diakonias rådgivare för mänskliga rättigheter och demokrati