Hans Ingvar Roth Paneldeltagare

Paneldeltagare för

07. Samvetsklausuler i vården - en aktuell fråga nu och i framtiden?

Torsdag 11:00 - 12:00 Konferensrum 13

Professor i mänskliga rättigheter vid Stockholms universitet som bl.a. skrivit en bok om religionsfrihet som en mänsklig rättighet