Malin Stjernström Moderator

Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF)

Moderator för

På väg mot 2030 - ett samtal om Sverige och de Globala målen

Torsdag 13:00 - 13:30 Globala scenen

Projektledare, Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF)