Magnus Jägerskog Föreläsare

Bris

Föreläsare för

06. Rätten till psykisk hälsa för barn som flytt: vägen framåt

Torsdag 11:00 - 12:00 Konferensrum 12

Generalsekreterare, Bris

Talare för

15. Barnkonventionens blir lag 2020: vad innebär det i praktiken

Torsdag 13:00 - 14:30 Konferensrum 11

Generalsekreterare, BRIS