Tove Kjellander Moderator

Moderator för

15. Barnkonventionens blir lag 2020: vad innebär det i praktiken

Torsdag 13:00 - 14:30 Konferensrum 11

Konsult, Vinkelrätt