Johanna Westeson Föreläsare

Amnesty International

Föreläsare för

Mänskliga rättigheter för romska utsatta EU-medborgare -- vems ansvar?

Torsdag 12:30 - 13:00 Stora scen

Sakkunnig diskrimineringsfrågor, Amnesty International svenska sektionen