Viveca Reimers Paneldeltagare

Avdelning mänskliga rättigheter, Västra Götalandsregionen

Paneldeltagare för

35. Från internationella överenskommelser till regional vardag

Torsdag 16:30 - 17:30 Konferensrum 11

Chef avdelning mänskliga rättigheter, VGR