100

Anna-Karin Arenius FöreläsareUtställare

Skolcoacherna

Föreläsare för

Coachning - ett verktyg för skolan

Måndag 09:00 - 09:40 Norra scenen

Anna-Karin Arenius är utbildningsansvarig och en av grundarna av Skolcoacherna. Hon är legitimerad lärare, certifierad coach och författare till boken ”Coachning ett verktyg för skolan”. Skolcoacherna utbildar lärar- och elevcoacher samt skolledare i hela Sverige och har ansvarat för coachinsatser i flera Skolverksuppdrag, bland annat i regeringsuppdragen ”Samverkan för bästa skola” och ”Nyanländas lärande”. Utbildningarna är kvalitetssäkrade och godkända av International Coach Federation. Läs mer på www.skolcoacherna.se.