Kristina Grapenholm Paneldeltagare

Kommittén för mänskliga rättigheter, Västra Götalandsregionen

Paneldeltagare för

35. Från internationella överenskommelser till regional vardag

Torsdag 16:30 - 17:30 Konferensrum 11

Ordförande kommittén för mänskliga rättigheter, VGR