Anna Jacobson Moderator

Avdelning mänskliga rättigheter, Västra Götalandsregionen

Moderator för

35. Från internationella överenskommelser till regional vardag

Torsdag 16:30 - 17:30 Konferensrum 11

Tjänsteperson avdelning mänskliga rättigheter, VGR