Karin Wikman FöreläsareUtställare

Brottsoffermyndigheten

Föreläsare för

Från oro till anmälan - att uppmärksamma brottsutsatta barn

Måndag 09:00 - 09:30 Södra scenen

Karin Wikman är kommunikatör på Brottsoffermyndigheten och har arbetat med att ta fram handledningen ”Liten och trygg”.

Jag jobbar inom
Ovr Övrigt
Län

Västerbottens län

Jag arbetar som

Annat