Lisa Clefberg Föreläsare

Föreläsare för

Självkänsla hos unga: Vad stärker och vad stjälper?

Måndag 08:30 - 09:20 T6

Lisa Clefberg är legitimerad psykolog, psykoterapeut samt disputerad i klinisk psykologi. Hon arbetar kliniskt samt är ansluten forskare vid Karolinska Institutet och har publicerat flera vetenskapliga artiklar i internationella tidskrifter om livskvalitet, fobier och ångest hos barn och ungdomar.