Gabriella Olofsson Paneldeltagare

Teologiska Högskolan Stockholm

Paneldeltagare för

26. Barns rätt till andlighet

Torsdag 15:00 - 16:00 Konferensrum 12

Specialist på Barnkonventionen, ansvarig för kursen Barnets rättigheter vid Teologiska Högskolan Stockholm