100 christina johnsson

Christina Johnsson Föreläsare

Malmö Högskola

Föreläsare för

Pedagogiskt ledarskap och demokrati och MR - att omsätta i praktiken?

Torsdag 12:30 - 13:00 Lilla scen

Christina Johnsson är doktor i mänskliga rättigheter och har arbetat i Sverige och internationellt med mänskliga rättigheter i över tjugo år. I tio år har hon arbetat som chef och ledare vid Raoul Wallenberginstitututet för mänskliga rättigheter, Diskrimineringsombudsmannen och nu som chef för en institution inom lärarutbildningen vid Malmö högskola. Hon har forskat om och bistått myndigheter i hur organisation ska byggas upp för att garantera människors rättigheter.

60. Hur ska vi lyckas med demokrati och mänskliga rättighetsuppdraget?

Fredag 10:30 - 12:00 Konferensrum 18

Christina Johnsson är doktor i mänskliga rättigheter och har arbetat i Sverige och internationellt med mänskliga rättigheter i över tjugo år. I tio år har hon arbetat som chef och ledare vid Raoul Wallenberginstitututet för mänskliga rättigheter, Diskrimineringsombudsmannen och nu som chef för en institution inom lärarutbildningen vid Malmö högskola. Hon har forskat om och bistått myndigheter i hur organisation ska byggas upp för att garantera människors rättigheter.