100 anette pettersson faye org

Anette Pettersson Faye Föreläsare

DemokratiAkademin

Föreläsare för

60. Hur ska vi lyckas med demokrati och mänskliga rättighetsuppdraget?

Fredag 10:30 - 12:00 Konferensrum 18

Anette Pettersson Faye är chef på DemokratiAkademin och har idag mer än 30 års erfarenhet av demokratiutvecklings arbete, inom offentlig verksamhet och i civilsamhället. Idag besitter hon en bred kompetens i bl.a. hur hen i myndighet, kommunal och inom civilsamhällets och folkbildningens verksamhet kan integrera ett hållbart demokrati och mänskliga rättighetsarbete. Anette utbildar, handleder, föreläser och är facilitator/processledare i demokratiska förändringsprocesser. Med syfte att uppnå gemensamma mål för organisationer inom folkbildningen, civilsamhället, kommun och myndigheter för medlemmar/ medborgare, politiker och tjänstemän både på nationell och internationell nivå. Anettes spetskompetens gäller framförallt att lyckas med demokratiuppdraget utifrån samverkan, demokratiskt ledarskap, organisationsutveckling, demokratiska mötesformer, inflytande och delaktighet, medborgarinflytande framförallt med fokus barn och unga.

Pedagogiskt ledarskap och demokrati och MR - att omsätta i praktiken?

Torsdag 12:30 - 13:00 Lilla scen

Anette Pettersson Faye är chef på DemokratiAkademin och har idag mer än 30 års erfarenhet av demokratiutvecklings arbete, inom offentlig verksamhet och i civilsamhället. Idag besitter hon en bred kompetens i bl.a. hur hen i myndighet, kommunal och inom civilsamhällets och folkbildningens verksamhet kan integrera ett hållbart demokrati och mänskliga rättighetsarbete. Anette utbildar, handleder, föreläser och är facilitator/processledare i demokratiska förändringsprocesser. Med syfte att uppnå gemensamma mål för organisationer inom folkbildningen, civilsamhället, kommun och myndigheter för medlemmar/ medborgare, politiker och tjänstemän både på nationell och internationell nivå. Anettes spetskompetens gäller framförallt att lyckas med demokratiuppdraget utifrån samverkan, demokratiskt ledarskap, organisationsutveckling, demokratiska mötesformer, inflytande och delaktighet, medborgarinflytande framförallt med fokus barn och unga.

Personlig presentation

Anette Pettersson Faye är chef på DemokratiAkademin och har idag mer än 30 års erfarenhet av demokratiutvecklings arbete, inom offentlig verksamhet och i civilsamhället.
Idag besitter hon en bred kompetens i bl.a. hur hen i myndighet, kommunal och inom civilsamhällets och folkbildningens verksamhet kan integrera ett hållbart demokrati och mänskliga rättighetsarbete.
Anette utbildar, handleder, föreläser och är facilitator/processledare i demokratiska förändringsprocesser. Med syfte att uppnå gemensamma mål för organisationer inom folkbildningen, civilsamhället, kommun och myndigheter för medlemmar/ medborgare, politiker och tjänstemän både på nationell och internationell nivå.
Anettes spetskompetens gäller framförallt att lyckas med demokratiuppdraget utifrån samverkan, demokratiskt ledarskap, organisationsutveckling, demokratiska mötesformer, inflytande och delaktighet, medborgarinflytande framförallt med fokus barn och unga.