Alice Bah Kuhnke Key-note speaker

Regeringskansliet

Key-note speaker för

87. FN:s rekommendationer på regional nivå

Fredag 16:30 - 17:30 Konferensrum 12

Moderator för

63. Regeringens nationella plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott

Fredag 13:00 - 14:00 Hammarskjöldsalen

Leder samtalet om arbetet med den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott.