Noomi Carlsson Föreläsare

Region Jönköpings län

Föreläsare för

05. Från konvention till praktiskt arbete och samverkan i ett helt län

Torsdag 11:00 - 12:00 Konferensrum 11

Region Jönköpings län