Petra Wagman Paneldeltagare

Paneldeltagare för

67. Ekonomiskt utsatta EU-medborgares rätt till sjukvård i Sverige

Fredag 13:00 - 14:00 Konferensrum 12

fil dr i arbetsterapi och universitetslektor vid avdelningen för rehabilitering, Jönköping University, Hälsohögskolan.