Jakob To Baben Paneldeltagare

Paneldeltagare för

67. Ekonomiskt utsatta EU-medborgares rätt till sjukvård i Sverige

Fredag 13:00 - 14:00 Konferensrum 12

Specialistläkare inom onkologi vid onkologiska kliniken i Jönköping. Jakob leder ett frivilligt nätverk av sjukvårdare i Jönköping som erbjuder enkel sjukvård till ekonomiskt utsatta EU-medborgare.