100 kavot zille n uu

Kavot Zillén Moderator

Moderator för

67. Ekonomiskt utsatta EU-medborgares rätt till sjukvård i Sverige

Fredag 13:00 - 14:00 Konferensrum 12

Jur. dr. i medicinskt rätt och post doktor vid juridiska fakulteten i Stockholms universitet.