Lina Sturfelt Moderator

Avdelningen för mänskliga rättigheter, Lunds universitet

Moderator för

02. Historieskrivning om mänskliga rättigheter

Torsdag 11:00 - 12:00 Hammarskjöldsalen

Fil. dr i historia, lektor vid Avdelningen för mänskliga rättigheter, Lunds universitet.