Katri Linna Föreläsare

Civil Rights Defenders

Föreläsare för

Talare för

63. Regeringens nationella plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott

Fredag 13:00 - 14:00 Hammarskjöldsalen

Människorättsjurist

08. Hur effektiv blir en svensk MR-institution?

Torsdag 11:00 - 12:00 Konferensrum 14

Civil Rights Defenders