100

Tiia Ojala Föreläsare

Föreläsare för

Att stötta nyanlända och flerspråkiga elever

Måndag 08:30 - 09:20 T3

Tiia Ojala är legitimerad lärare, fil.mag i svenska som andraspråk och läromedelsförfattare. Dessutom föreläsare och diplomerad lärarcoach med lång erfarenhet av nyanländas lärande i alla åldrar.