Helen Arfvidsson Workshop facilitator

Workshop facilitator för

Lokal förankring: förutsättning för en svensk MR-institution

Fredag 09:30 - 10:00 Lilla scen

Göteborgs stad