100 bilda

Dan Ahnberg Moderator

Studieförbundet Bilda

Moderator för

Klockringning och psalmsång mot nazism – Vad hände sedan?

Torsdag 12:00 - 12:30 Stora scen

Konsulent Studieförbundet Bilda, anordnare av workshop i civil olydnad

Paneldeltagare för

96. Minifilmfestival med ensamkommandes egenproducerade filmer

Lördag 11:30 - 12:30 Rydbergsalen

Konsulent, Studieförbundet Bilda Sydöst