Andrea Bondesson Föreläsare

Funktionsrätt Sverige

Föreläsare för

Hur blir FN:s rekommendationer verklighet?

Fredag 13:00 - 13:30 Stora scen

47. Det är dags att få rätt! Men hur gör vi?

Fredag 09:00 - 10:00 Konferensrum 12

jurist, Från snack till verkstad, Funktionsrätt Sverige

Talare för

08. Hur effektiv blir en svensk MR-institution?

Torsdag 11:00 - 12:00 Konferensrum 14

Funktionsrätt Sverige