Ola Linder Föreläsare

Independent Living Institute

Föreläsare för

47. Det är dags att få rätt! Men hur gör vi?

Fredag 09:00 - 10:00 Konferensrum 12

jurist, Lagen som verktyg, Independent Living Institute