Tobias Hubinette Föreläsare

Föreläsare för

Paneldeltagare för

13. Mänskliga rättigheter och den ”tillfälliga lagen”

Torsdag 13:00 - 14:30 Hammarskjöldsalen

Docent i interkulturell pedagogik, lektor i pedagogiskt arbete och lärare i interkulturella studier och i svenska som andraspråk, Karlstads universitet.