Anna Sarkadi Föreläsare

Uppsala Universitet

Föreläsare för

06. Rätten till psykisk hälsa för barn som flytt: vägen framåt

Torsdag 11:00 - 12:00 Konferensrum 12

Professor i socialmedicin, Uppsala universitet