Robert Odén Workshop facilitator

Svenska missionsrådet

Workshop facilitator för

57. Religious actors – trouble makers or champions of human rights?

Fredag 10:30 - 12:00 Konferensrum 12

Arbetar på Svenska Missionsrådet bland annat med frågor om Religion och Utveckling. Ingår i Kunskapsforum för Religion och Utveckling

105. Med Bibeln och Koranen mot könsbaserat våld

Lördag 13:00 - 14:00 Konferensrum 12

Svenska missionsrådet