Birgitta Weibahr Talare

Sida

Talare för

34. Nya glasögon i en religiös och komplex värld

Torsdag 16:30 - 17:30 Hammarskjöldsalen

Policy Specialist Human Rights and Democracy, Sida-TEMA Bidrar med Sidas analysarbete om multidimensionell fattigdom, MR och krympande utrymme för civilsamhället

Workshop facilitator för

85. Det krympande demokratiska utrymmet och utvecklingssamarbetets roll

Fredag 16:30 - 17:30 Konferensrum 10

Senior Policy Specialist Civil Society