Peter Johansson Paneldeltagare

Globala studier, Göteborgs universitet

Paneldeltagare för

02. Historieskrivning om mänskliga rättigheter

Torsdag 11:00 - 12:00 Hammarskjöldsalen

Fil. dr i freds- och utvecklingsforskning, lärare på masterprogrammet i mänskliga rättigheter, Institutionen för Globala studier, Göteborgs universitet.