Linde Lindkvist Paneldeltagare

Teologiska Högskolan Stockholm

Paneldeltagare för

02. Historieskrivning om mänskliga rättigheter

Torsdag 11:00 - 12:00 Hammarskjöldsalen

Fil. dr i mänskliga rättigheter, lektor vid Teologiska högskolan Stockholm.

26. Barns rätt till andlighet

Torsdag 15:00 - 16:00 Konferensrum 12

Fil dr i Mänskliga rättigheter, Teologiska Högskolan Stockholm, forskar om Barnkonventionen