Viktor Sundt Workshop leader

CISV Sweden

Workshop leader för

106. Fredsutbildning – bli en MR-kämpe!

Lördag 13:00 - 14:00 Konferensrum 13

Vi planerar att 2–5 personer leder en interaktiv workshop. Preliminärt kommer Viktor och Nour, som är CISV Swedens nationella juniorrepresentanter att ansvara för aktiviteten.