100 jos

Josephine Sundqvist Föreläsare

Svenska kyrkan

Föreläsare för

57. Religious actors – trouble makers or champions of human rights?

Fredag 10:30 - 12:00 Konferensrum 12

Svenska Kyrkan.

Moderator för

77. My body - My right

Fredag 14:30 - 16:00 Konferensrum 12

Regional Representative to Eastern Africa, Church of Sweden

Personlig presentation

Josephine Sundqvist är Svenska kyrkans regionala representant till östra Afrika. Josephine är också verksam som forskare vid Centrum för forskning om religion och samhälle/CRS vid Uppsala universitet. Hon har en bakgrund inom freds och utvecklingsforskning med fokus på SRHR/Genusrättvisa och utveckling & religion har tidigare arbetat med utvecklingssamarbete i regionerna Asien och Afrika och som processledare för FN, statliga myndigheter och det civila samhället.