Jennie Nordin Moderator

Svenska kyrkan

Moderator för

19. Religions- och övertygelsefrihet: så funkar det

Torsdag 13:00 - 14:30 Konferensrum 18

Policyrådgivare religions- och övertygelsefrihet Svenska kyrkans internationella arbete