Lovisa Fhager Havdelin Moderator

Teskedsorden

Moderator för

70. Hur kan vi motverka fördomar genom ny teknik?

Fredag 13:00 - 14:00 Konferensrum 18

Generalsekreterare på stiftelsen Teskedsorden.