Mona Jaber Föreläsare

Jönköping

Föreläsare för

14. Förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism

Torsdag 13:00 - 14:30 Konferensrum 10

Mona arbetar med områdesutveckling i våra prioriterade bostadsområden i Jönköpings kommun. Mona är liksom Håkan aktiv i det förvaltningsövergripande arbetet mot våldsbejakande extremism i Jönköpings kommun.