Christer Mattsson Föreläsare

Göteborgs universitet Segerstedtinstitutet

Föreläsare för

14. Förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism

Torsdag 13:00 - 14:30 Konferensrum 10

Christer är, lärare, enhetschef och grundare av Kungälvsmodellen och föreståndare för det nyinrättade Segerstedtinstitutet. Kungälvsmodellen vill skapa förståelse för vilka drivkrafter som ligger bakom ett rasistiskt och främlingsfientligt beteende, för att därefter kunna möta eleven, med dialog och kraftfulla pedagogiska insatser.