100 am och nm 2

Anna Morin Föreläsare

MyRight
Personlig presentation

Projektledare för ett projekt med budskapet att de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 inte går att uppnå utan ett funktionshinderperspektivet. Projektet har mottot "Our solution: Inclusion". MyRight producerar rapport och film om situationen globalt för kvinnor med funktionsnedsättning.