Lennart Wohlgemuth Föreläsare

Föreläsare för

På väg mot 2030 - ett samtal om Sverige och de Globala målen

Torsdag 13:00 - 13:30 Globala scenen

Gästprofessor i Afrikakunskap med inriktning på svensk och europeisk biståndspolitik, Göteborgs universitet

Moderator för

22. MR i motvind – utmaningar för svensk diplomati och bistånd

Torsdag 15:00 - 16:00 Hammarskjöldsalen

Gästprofessor i Afrikakunskap med inriktning på svensk och europeisk biståndspolitik, Göteborgs universitet