Georg Andrén Workshop leader

Workshop leader för

20. Världens farligaste land för miljöaktivister

Torsdag 13:00 - 14:30 Konferensrum 19

Diakonias generalsekreterare

Paneldeltagare för

22. MR i motvind – utmaningar för svensk diplomati och bistånd

Torsdag 15:00 - 16:00 Hammarskjöldsalen

Generalsekreterare för Diakonia och fd ambassadör i Guatemala