Lena Marcusson Paneldeltagare

Juridiska institutionen Uppsala universitet

Paneldeltagare för

43. Mänskliga rättigheter och demokratins framtid

Fredag 09:00 - 10:00 Hammarskjöldsalen

Professor i teologisk etik, Uppsala universitet