Mattias Gardell Föreläsare

CEMFOR – centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, Uppsala universitet

Föreläsare för

44. MR-arbete som verktyg mot våldsam extremism

Fredag 09:00 - 10:00 Rydbergsalen

Mattias Gardell är professor i religionsvetenskap och vetenskaplig ledare för Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet.

Paneldeltagare för

102. Mänskliga rättigheter, islamofobi och religionsfrihet

Lördag 13:00 - 14:00 Rydbergsalen

Professor i religionshistoria, vetenskaplig ledare vid centrum för mångvetenskaplig forskning, Uppsala universitet