Viviana Machuca Föreläsare

DiPaz

Föreläsare för

40. Backlash eller framsteg för jämställdheten i Colombia?

Torsdag 16:30 - 17:30 Konferensrum 19

Viviana Machuca, representerar det ekumeniska fredsnätverket DiPaz, som bygger en motkraft mot konservativa religiösa aktörer. Dipaz, verifierar genomförandet av fredsavtalet samt medföljer de försonings ceremonier som staten och FARC genomför.