Hans Liljenstrom Paneldeltagare

Sveriges Lantbruksuniversitet, KTH m fl

Paneldeltagare för

49. AI och transhumanism – ska även robotar ha rättigheter?

Fredag 09:00 - 10:00 Konferensrum 14

Agora for Biosystems, Director, Dept. of Energy and Technology, SLU